Vegan Potato Enchiladas

Potato Enchiladas Prep: 15 minutes Cook: 50 minutes Serves:4-6 Ingredients 4 medium to large potatoes, peeled and diced 1 onion,…

0